صمت

06مرداد
جلسه مشورتی با مدیر کل صمت استان

جلسه مشورتی با مدیر کل صمت استان

جلسه مشورتی تعاملی مشترک مدیران کل صمت و منابع طبیعی و آبخیزداری برای بررسی مسائل و مشکلات این حوزه ها و همکاری متقابل در طرحهای توسعه و عمران استان.

آمار
  • 420
  • 1,141
  • 1,935,823
  • سه شنبه _ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱