ملخ کوهاندار

۲۹خرداد
پایش و کنترل آفت ملخ کوهان دار در عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی

پایش و کنترل آفت ملخ کوهان دار در عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی

  گروه های ویژه مقابله با هجوم ملخ کوهان دار در اراضی منابع طبيعی خراسان جنوبی تشکیل شد. اقدامات اجرائی و عملیات پیشگیرانه آفت ملخ کوهان دار  با هدف حفاظت از پوشش گیاهی در عرصه های منابع طبیعی شهرستان سرایان آغاز شد. معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی […]

آمار
  • 371
  • 4,186
  • 1,045,150
  • سه شنبه _ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰