پروژه آبخیز

۰۱آبان
بازدیدنماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه از پروژه آبخیزداری

بازدیدنماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه از پروژه آبخیزداری

نماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه از پروژه آبخیزداری (بند خاکی) حوزه آبخوان سربیشه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بازدید نمودند

آمار
  • 28
  • 1,267
  • 1,427,791
  • چهارشنبه _ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰